Voor meer informatie bel ons: 06 - 31 04 33 78

Mediation biedt een gericht stappenplan voor het oplossen van conflicten.

Stappenplan voor het oplossen van conflicten

O2 Mediation heeft een stappenplan samengesteld. Dit is de blauwdruk voor het bemiddelingsproces. Dit proces voor succesvolle mediation ziet er als volgt uit:

  1. Het in kaart brengen van het conflict en beoordelen welke twistpunten er zijn O2 Mediation treedt op als bemiddelaar in ieder slepend conflict. In de praktijk kan dit bijvoorbeeld gaan om een echtscheiding, de verdeling van een erfenis, de verkoop van een gezamenlijk bedrijf, of langdurige ziekte van een werknemer. Bij het in het kaart brengen van het conflict kijken we naar de onderliggende belangen en stellen we betrokken partijen ruim in staat om het eigen standpunt toe te lichten
  2. Het doen van een voorstel waarbij de belangen van de conflicterende partijen worden behartigd De voorstellen van de betreffende partijen vormen de blauwdruk voor het verdere bemiddelingsproces. Het uiteindelijke doel het tot stand brengen van een oplossing waarin beide partijen zich kunnen vinden.
  3. Het voorstel bespreken met alle betrokken individuen O2 Mediation bespreekt met partijen een eerste voorstel en inventariseert de bezwaren. Dit is noodzakelijk om vast te stellen welke standpunten er worden ingenomen door de betrokkenen en of het voorstel uitvoerbaar is. De conflicterende partijen kunnen individueel reageren en het eigen standpunt toelichten.
  4. Uitwerken van de vaststellingsovereenkomst Tijdens de gesprekken worden individuele bezwaren meegenomen. O2 Mediation kan de laatste hobbels uit de weg nemen door in alle eerlijkheid en redelijkheid de resterende conflictpunten te beslechten. Nadat de reacties zijn geïnventariseerd wordt de vaststellingsovereenkomst uitgewerkt. Deze overeenkomst wordt gezamenlijk besproken en later ondertekend.
  5. Toezien op naleving van de vaststellingsovereenkomst Wanneer een akkoord is bereikt kan O2 Mediation desgewenst toezien op de naleving van de gemaakte afspraken.

Mediation bij een familie- of burenruzie

Een familieruzie en ruzie met de buren behoren tot de meest ingrijpende vormen van ruzies die er zijn. Vaak worden er op emotionele gronden dingen gezegd of gedaan, waardoor de relatie voorgoed verstoord raakt. Een goed voorbeeld hiervan is de verdeling van de erfenis na het overlijden van een dierbare. Sommige familieleden kunnen zich bijvoorbeeld benadeeld voelen. Op dat soort momenten kunnen vervelende situaties ontstaan, die soms leiden tot levenslange conflicten. Mediation biedt dan uitkomst!

Wanneer het moeilijk is om de oplossing te vinden omdat emoties een rol spelen, is het vaak het beste om een neutrale partij in te schakelen die de situatie met een nuchtere blik bekijkt. O2 Mediation is gespecialiseerd in het bemiddelen in privékwesties. Wij gaan met alle betrokkenen om de tafel zitten om de twistpunten nader te onderzoeken en om een gezamenlijke, duurzame oplossing te vinden.

Bent u verwikkeld in een burenruzie of wordt u geconfronteerd met een familieruzie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en ontdek wat O2 Mediation voor u kan betekenen.