Voor meer informatie bel ons: 06 - 31 04 33 78

Traject Parallel Ouderschap voor ouders die last blijven houden van meningsverschillen die spanningen en stress geven.

WAT IS PARALLEL-OUDERSCHAP?

Parallel- solo Ouderschap is een manier om na scheiding meer los van de andere ouder verder te gaan. Deze benaming verschilt van andere aanpakken doordat goede communicatie en samenwerking met de andere ouder niet persé nodig zijn om even goede ouders te kunnen zijn, solo en/of parallel aan elkaar.

De methodiek richt zich op het versterken van individuele ouders in hun eigen rol en relatie tot het kind. En op het versterken van de positie van het kind in eigen omgang met twee ouders, in twee huizen.

VOOR WIE?

Het traject Parallel Ouderschap is geschikt voor ouders die last blijven houden van meningsverschillen die spanningen en stress geven. Daarbij zijn de kinderen meestal het onderwerp van het meningsverschil. Dit is voor de meeste kinderen zo lastig dat zij hier emotioneel van in de war raken.

Parallel ouderschap is een werkwijze voor ouders die willen dat de negatieve communicatie tussen hen en over elkaar stopt. Voor hun eigen welzijn en dat van hun kinderen.

WAT HOUDT HET IN?

 • ouders krijgen handvatten die helpen het conflict, zichzelf en de reacties van kinderen anders te gaan begrijpen
 • we zetten een denkbeeldig muurtje tussen de twee huizen en helpen ouders daar niet overheen te kijken
 • verschillen mogen er zijn, strijd over die verschillen niet
 • ouderlijke communicatie wordt teruggebracht tot het hoognodige
 • vereiste boodschappen leert de ouder zo op te stellen dat ze geen negatieve reactie uitlokken
 • ouders oefenen om nieuwe keuzes te maken als bewuste reactie op het kind i.p.v. als reactie op de andere ouder
 • kinderen en andere betrokkenen worden uitgenodigd om actief een andere rol te nemen in het conflict.
 • HOE?

  Co-mediation is een mediationproces dat door twee co-mediators wordt begeleid. Dit zijn gespecialiseerde MfN-familiemediators met een sociaalpedagogische achtergrond. Er vinden (ook) afzonderlijke gesprekken plaats tussen een co-mediator en een ouder, waardoor in de twee parallelle processen andere accenten gelegd kunnen worden. Als we pendelmediation inzetten is er één mediator, die - waar nodig - pendelt tussen beide ouders. Ook dit is een manier om af te stemmen met de andere ouder, zonder dat je steeds samen om tafel zit. We werken zo op een manier die overeenkomt met het doel: apart waar het kan.

  PARALLEL EN/OF SOLO?

  Naast de mogelijkheid om met twee ouders een parallel solo-spoor te gaan is het in onze praktijk ook mogelijk om je als ouder individueel aan te melden voor een solo-traject.

  NADERE INFORMATIE EN AANMELDING:

  Neem contact op met O2Mediation.
  Tel: +31 (0)631043378