Voor meer informatie bel ons: 06 - 31 04 33 78

Mediation bij een arbeidsconflict

Mediation bij een arbeidsconflict

Een arbeidsconflict kan leiden tot vervelende situaties: voor zowel de werknemer als de werkgever. De werksfeer kan hierdoor zo verslechterd raken dat de werknemer zich ziek meldt en liever thuisblijft. Een veelvoorkomende situatie, waar beide partijen niets mee opschieten. Met de hulp van mediation kan een passende oplossing worden gevonden die een win-winsituatie oplevert.

Zo kan de werkgever voorstellen om de werknemer in een andere functie binnen het bedrijf aan de gang te zetten. Of hij geeft de werknemer alle vrijheid en biedt zelfs hulp bij het vinden van een nieuwe baan. Juist omdat beide partijen meewerken aan de oplossing, is de kans groot dat de kwestie in alle redelijkheid wordt opgelost.

O2 Mediation is gespecialiseerd in mediation bij arbeidsconflicten. Als u door het conflict langer dan zes weken ziek thuis zit, dan zijn u en uw werkgever wettelijk verplicht om samen een reïntegratieplan op te stellen. O2 Mediation kan u bijvoorbeeld assisteren bij het opstellen van het reÏntegratieplan.