Voor meer informatie bel ons: 06 - 31 04 33 78

Mediation is meer dan conflictbemiddeling. Het biedt uitkomst bij langdurige conflicten.

Mediation biedt uitkomst bij langdurige conflicten

Mediation biedt uitkomst bij langdurige conflicten Letterlijk betekent mediation ‘conflictbemiddeling’. Het is de taak van een bemiddelaar om partijen die in geschil, ruzie of conflict zijn verwikkeld met elkaar in gesprek te brengen. Zo kan er gezamenlijk een oplossing worden gevonden. Bemiddeling is vooral nuttig als de communicatie is verstoord, als rechtstreekse onderhandeling tussen de partijen wordt belemmerd vanwege wederzijds gebrek aan vertrouwen, of als er sprake is van escalatie. Zelfs als één van beide partijen zo kwaad of beledigd is dat hij weigert nog met de andere partij te praten, kan bemiddeling werken. Mediation is een vorm van conflictbemiddeling die uitermate geschikt is bij langslepende conflicten en kwesties.

Het doel van mediation

Mediation heeft als doel een oplossing te vinden in een ruzie, conflict of geschil. Alle partijen moeten tevreden zijn met de oplossing, zodat er een overeenkomst tot stand kan worden gebracht waarin alle partijen zich kunnen vinden. De overeenkomst moet tevens aan beide belangen tegemoetkomen.

Voor wie is mediation?

Mediaton is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met onderlinge spanningen, onenigheid, een geschil of conflict. Mediation is laagdrempelig en biedt uitkomst wanneer de conflicterende partijen besluiten een gezamenlijke oplossing te zoeken. O2 Mediation treedt in deze conflictsituaties op als bemiddelaar om te helpen een passende oplossing te vinden.

Vaststellingsovereenkomst

Tijdens het mediationproces laat de mediator de partijen hun eigen standpunten en belangen bekendmaken. Aan de hand van deze standpunten wordt door de mediator gezocht naar een overeenkomst waar beide partijen tevreden over zijn. De gevonden oplossing van het conflict wordt neergelegd in een standaard vaststellingsovereenkomst die door beide partijen wordt ondertekend.

Waarom mediation en niet direct naar de rechter stappen?

Bij een conflict naar de rechter stappen is het laatste station: door middel van juridische stappen probeert een partij zijn eigen gelijk te halen. Dit zorgt er vaak juist voor dat de ruzie tussen beide partijen blijft bestaan. Mediation is anders: hiermee streeft men een veel constructievere oplossing na. Er zijn geen verliezers, omdat de belangen van beide partijen behartigd worden. Wij werken efficiënt, waardoor de oplossing snel naar voren komt. De oplossing van het conflict wordt immers aangedragen door de conflicterende partijen zelf.

Daarnaast is mediation ook qua kosten gunstiger dan de vaak langdurige juridische procedures. De kosten voor de hoge honoraria van advocaten en de gerechtskosten blijven u nu bespaard!

Voor meer informatie over mediation en alles wat daarmee samenhangt hebben we deze handige begrippenlijst samengesteld.

Begrippenlijst

Mediation

Mediation is een constructieve manier van conflictbemiddeling. Beide partijen dragen oplossingen aan, waardoor het conflict een algemeen gedragen oplossing krijgt. Mediation is toepasbaar bij alle soorten conflicten, bijvoorbeeld bij arbeidsconflicten, burenruzies en echtscheidingen.Lees meer informatie over mediation

Mediation in de buurt van Utrecht

Bent u op zoek naar Mediation in de buurt van Utrecht? O2 Mediation is gevestigd in Bilthoven en kan u helpen bij conflicten en ruzies. Bent u verwikkeld in een echtscheiding, arbeidsconflict, zakelijk geschil, familie- of burenruzie? Neem dan contact op met O2 Mediation. Lees meer informatie over mediation Utrecht

Burenruzie

Bij een burenruzie kan mediation uitkomst bieden. Het doel is om alle partijen om de tafel te krijgen om de burenruzie te beslechten. Als een oplossing ver weg lijkt doordat ook emoties een rol spelen, is het vaak het beste om een neutrale partij in te schakelen die de situatie met een nuchtere blik bekijkt. Daarbij worden alle belangen behartigd, dus niemand zal tekort worden gedaan. Bij mediation zijn er geen winnaars of verliezers. Lees meer over mediation bij burenruzie

Familieruzie

Bij een familieruzie kan mediation uitkomst bieden. Het doel is om alle partijen om de tafel te krijgen om de familieruzie te beslechten. Als een oplossing ver weg lijkt doordat ook emoties een rol spelen, is het vaak het beste om een neutrale partij in te schakelen die de situatie met een nuchtere blik bekijkt. Daarbij worden alle belangen behartigd, dus niemand zal tekort worden gedaan. Bij mediation zijn er geen winnaars of verliezers. Lees meer over mediation bij familieruzie

Echtscheiding

Vaak gaat een echtscheiding gepaard met veel emoties en verdriet. Ook zijn de belangen erg groot: de kinderen, de woning en andere bezittingen, zoals geld en inboedel, zijn in het geding. Hoe ga je hier op een juiste manier mee om? Mediation biedt hierbij een oplossing. Als neutrale partij helpt mediation om een oplossing te vinden die voor u en uw partner aanvaardbaar is. Zo kunt een regeling treffen waarbij de kinderen nooit de dupe worden en de inboedel en overige bezittingen eerlijk verdeeld worden. Lees meer over mediation bij echtscheiding

Omgangsregeling

Vaak gaat een scheiding gepaard met veel emoties. Daar komt nog bij dat er vaak kinderen zijn betrokken bij een echtscheiding. Om een goede omgangsregeling voor hen te organiseren biedt mediation hulp. Mediation helpt als neutrale partij de beste oplossing te vinden waar beide partijen zich in kunnen vinden. Een omgangsregeling met de kinderen hoort daar ook bij.