Voor meer informatie bel ons: 06 - 31 04 33 78

Mediation bemiddelt bij een arbeidsconflict, echtscheiding of ruzie en zoekt naar een oplossing voor uw probleem.

Mediation bemiddelt bij arbeidsconflicten, echtscheiding of ruzie. Samen zoeken we naar een oplossing voor uw probleem!

O2 Mediation helpt u bij het oplossen van uw persoonlijke of zakelijke problemen. Bent u verwikkeld in een arbeidsconflict of een langslepende ruzie, zoals een burenruzie, een familiekwestie of een echtscheiding? Dan biedt mediation vaak uitkomst. Mediation is een effectieve, maar ook relatief goedkope manier om ruzies en conflicten te beslechten.

In een conflict staan de betrokken partijen vaak lijnrecht tegenover elkaar. De emoties lopen hoog op en een oplossing voor het conflict is meestal niet zo makkelijk te bereiken. Zeker in gevallen waar men met elkaar verder wil (of moet), is een duurzame oplossing voor het conflict noodzakelijk. Dat is vaak de reden waarom steeds meer mensen kiezen voor mediation: het is een constructieve methode voor het oplossen van conflicten.

Bij mediation wordt gezamenlijk naar een oplossing gezocht om het geschil te beslechten. Dit alles gebeurt met behulp van een neutrale partij (de mediator). Bij elk geschil, ruzie of conflict blijkt een duurzame oplossing mogelijk, die voor beide partijen aanvaardbaar is. De moeilijkheid is dat men vaak zo diep in het conflict is verwikkeld, dat men door emoties verblind is geraakt en oplossingen over het hoofd ziet. Met de hulp van een mediator is het mogelijk daarin verandering te brengen.

Wie zijn wij?

• O2 Mediation fungeert als mediator bij conflicten. We zijn gespecialiseerd in bemiddeling bij echtscheidingen, arbeidsconflicten en privégeschillen zoals burenruzies of familieconflicten.

• O2 Mediation helpt u om juist zelf tot een oplossing te komen. Vaak blijkt een oplossing te kunnen worden bereikt waarmee alle partijen tevreden zijn.

• O2 Mediation bemiddelt in het conflict. We stellen ons neutraal op (zonder een standpunt in te nemen).

• O2 Mediation helpt u om zelf naar een oplossing van het conflict te zoeken en te vinden. Vaak blijkt een oplossing te kunnen worden bereikt waarin beide partijen zich kunnen vinden. Dit geldt voor zowel persoonlijke als zakelijke kwesties.

Bent u verwikkeld in een conflict en hebt u professionele hulp nodig om eruit te komen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en informeer wat O2 Mediation voor u kan betekenen.